07 Ekim 2000 - 24193

İ Ç İ N D E K İ L E R

Sayfa

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Bakanlar Kurulu Kararı

2000/1255 Fiskobirlik Stoklarında Bulunan 1999 Yılı Ürünü Fındığın Yağlığa Ayrılması Sonucu Oluşacak Zararların, Fiskobirlik'in Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu'na Olan Kredi Borçlarına Mahsup Edilmesi Hakkında Karar 2000/1255 Fiskobirlik Stoklarında Bulunan 1999 Yılı Ürünü Fındığın Yağlığa Ayrılması Sonucu Oluşacak Zararların, Fiskobirlik'in Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu'na Olan Kredi Borçlarına Mahsup Edilmesi Hakkında Karar

2

Atama Kararı

- Maliye Bakanlığına Ait Atama Kararı

2

Yönetmelik

- İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Yaz Öğretimi Yönetmeliği

3

Tebliğler

- Elektromanyetik Uyumluluk Konusunda Motorlu Taşıtların Onayı ile İlgili Teknik Düzenlemeye (R-10) İlişkin Tebliğ (No: SGM-2000/66)

5

- Çarpışma Durumunda Direksiyon Tertibatına Karşı Sürücünün Korunması Konusunda Motorlu Taşıtların Onayı ile İlgili Teknik Düzenlemeye (R-12) İlişkin Tebliğ (No: SGM-2000/67)

6

- Emniyet Kemeri Bağlantıları Konusunda Motorlu Taşıtların Onayı ile İlgili Teknik Düzenlemeye (R-14) İlişkin Tebliğ (No: SGM-2000/68)

7

- Koltuklar, Bağlantıları ve Koltuk Başlıkları Konusunda Motorlu Taşıtların Onayı ile İlgili Teknik Düzenlemeye (R-17) İlişkin Tebliğ (No: SGM-2000/69)

8

- İç Donanım Konusunda Motorlu Taşıtların Onayı ile İlgili Teknik Düzenlemeye (R-21) İlişkin Tebliğ (No: SGM-2000/70)

9

- Hız Ölçer Donanımı ve Yerleştirilmesi Konusunda Motorlu Taşıtların Onayı ile İlgili Teknik Düzenlemeye (R-39) İlişkin Tebliğ (No: SGM-2000/71)

10

- Üst Yapısının Dayanıklılığı Konusunda Büyük Yolcu Taşıtlarının Onayı ile İlgili Teknik Düzenlemeye (R-66) İlişkin Tebliğ (No: SGM-2000/72)

11

- Yan Koruma Konusunda Yük Taşıtlarının, Römorkların ve Yarı-Römorkların Onayı ile İlgili Teknik Düzenlemeye (R-73) İlişkin Tebliğ (No: SGM-2000/73)

12

- Alarm Sistemlerinin ve Alarm Sistemleri Konusunda Motorlu Taşıtların Onayı ile İlgili Teknik Düzenlemeye (R-97) İlişkin Tebliğ (No: SGM-2000/74)

13

YARGI BÖLÜMÜ

Yargıtay Kararı

- Yargıtay 2. Hukuk Dairesine Ait Bir Adet Karar

15

İlanlar

a - Yargı İlanları

17

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

25

c- Çeşitli İlanlar

89

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

91