07 Ağustos 2000 - 24133

İ Ç İ N D E K İ L E R

Sayfa

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Bakanlığa Vekalet Etme İşlemi

- Milli Savunma Bakanlığına, Devlet Bakanı Prof.Dr. Abdulhaluk Mehmet ÇAY'ın Vekalet Etmesine Dair Tezkere

2

Bakanlar Kurulu Kararları

2000/964 Orman Ürünlerinin Tahsisli Satışları Hakkında Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar Hakkında Karar

2

2000/993 Bazı Fakülte ve Yüksekokulların Kurulması Hakkında Karar

3

Yönetmelikler

- Çankaya Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Eğitim-Öğretim Süresiyle Sınav ve Değerlendirme Esaslarına İlişkin Yönetmeliğin 19 uncu Maddesinin Değiştirilmesine Dair Yönetmelik

4

- Çankaya Üniversitesi Lisans Eğitim-Öğretim Süresiyle Sınav ve Değerlendirme Esaslarına İlişkin Yönetmeliğin 18 inci Maddesinin Değiştirilmesine Dair Yönetmelik

5

- Çankaya Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin 32 ve 38 inci Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Yönetmelik

5

- Çankaya Üniversitesi Yaz Öğretimi Yönetmeliğinin 10 uncu Maddesinin Değiştirilmesine Dair Yönetmelik

6

- Dokuz Eylül Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Hazırlık Öğretimi Yönetmeliğinin Bir Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Yönetmelik

6

Tebliğ

- Giresun Valiliği Mahalli Çevre Kurulu Kararı (No: 7)

7

İlanlar

a - Yargı İlanları

9

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

32

c- Çeşitli İlanlar

91

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

92