06 Ocak 2000 - 23928

İ Ç İ N D E K İ L E R

Sayfa

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Milletlerarası Andlaşmalar

99/13783 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında İki Ülke Vatandaşlarına İlave Kolaylıklar Tanınmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanması Hakkında Karar

2

99/13785 Türkiye Cumhuriyeti Orman Bakanlığı ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Tarım ve Orman Bakanlığı Arasında Yardım ve İşbirliği Protokolu'nun Onaylanması Hakkında Karar

6

Bakanlar Kurulu Kararları

99/13799 Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi (TEDAŞ) ve Bağlı Ortaklıkları ile Müesseselerinin Tarımsal Sulama Statüsündeki Abonelerinin 1999 Yılında Tükettikleri Enerji Bedeli Borçlarının Ödenme Usul ve Esaslarına İlişkin Karar'ın Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar 99/13799 Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi (TEDAŞ) ve Bağlı Ortaklıkları ile Müesseselerinin Tarımsal Sulama Statüsündeki Abonelerinin 1999 Yılında Tükettikleri Enerji Bedeli Borçlarının Ödenme Usul ve Esaslarına İlişkin Karar'ın Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar

9

99/13811 Çeşitli Kanunlara Göre İstihdam Edilen Sözleşmeli Personelin Ücretlerinin Artırılmasına İlişkin Karar'ın Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar 99/13811 Çeşitli Kanunlara Göre İstihdam Edilen Sözleşmeli Personelin Ücretlerinin Artırılmasına İlişkin Karar'ın Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar

11

99/13838 Geliştirme ve Destekleme Fonu Kurulması Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar 99/13838 Geliştirme ve Destekleme Fonu Kurulması Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar

13

Atama Kararları

99/13820 Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu Üyeliğine İsmail Feti SAYGI'nın Atanmasına Dair Karar

14

99/13868 Mardin, Batman, Düzce İllerine Yapılan Vali Atamaları Hakkında Karar

15

Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Kararı

- Hakimler ve Savcılar Yüksek Kuruluna Ait Bir Adet Karar

16

Yönetmelikler

- Adnan Menderes Üniversitesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği'nin 15 inci Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Yönetmelik

18

- Ege Üniversitesi Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin 35 inci Maddesinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik

18

Tebliğler

- Petrol Ürünlerine Uygulanacak Akaryakıt Fiyat İstikrar Fonu Payları Hakkında Tebliğ (PİGM/AFİF 2000-1) - Petrol Ürünlerine Uygulanacak Akaryakıt Fiyat İstikrar Fonu Payları Hakkında Tebliğ (PİGM/AFİF 2000-1)

19

- Stoklarda Bulunan ve Piyasada Satışa Sunulmuş Süreli Olmayan Yayınlarda Özel Hologram Uygulamasına İlişkin Tebliğ - Stoklarda Bulunan ve Piyasada Satışa Sunulmuş Süreli Olmayan Yayınlarda Özel Hologram Uygulamasına İlişkin Tebliğ

20

- Yatırımlarda Devlet Yardımları ve Yatırımları Teşvik Fonu Esasları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2000/1) - Yatırımlarda Devlet Yardımları ve Yatırımları Teşvik Fonu Esasları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2000/1)

20

DÜZELTME (Yıldız Teknik Üniversitesi Yaz Öğretimi Yönetmeliği'nin 6 ncı Maddesinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik ile İlgili)

22

İlanlar

a - Yargı İlanları

23

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

25

c- Çeşitli İlanlar

56

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

59