06 Nisan 2000 - 24012

İ Ç İ N D E K İ L E R

Sayfa

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Milletlerarası Andlaşma

2000/301 Türkiye Cumhuriyeti ile İsrail Devleti Arasında Serbest Ticaret Anlaşması'nın Eki 2000/301 Türkiye Cumhuriyeti ile İsrail Devleti Arasında Serbest Ticaret Anlaşması'nın Eki "Menşe Ürünler" Kavramının Tanımı ve İdari İşbirliği Metodları'na İlişkin Protokol B'nin Değiştirilmesi Hakkındaki 1/99 Sayılı Ortak Komite Kararı'nın Onaylanması Hakkında Karar

2

Bakanlığa Vekalet Etme İşlemi

- Milli Eğitim Bakanlığına, Devlet Bakanı Fikret ÜNLÜ'nün Vekalet Etmesine Dair Tezkere

6

Atama Kararı

- Türkiye Halk Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu Üyeliklerine Hasan ÖZCAN ve Ali İhsan ELGİN'in Atanmalarına Dair Karar

6

Yönetmelikler

- Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme Yönetmeliği

7

- Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İşçi Olarak İstihdam Edilecek Eski Hükümlülere Uygulanacak Sınav Yönetmeliğinin 7 ve 11 inci Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

19

- Ereğli Kömür Havzası Amelebirliği Biriktirme ve Yardımlaşma Sandığının Bazı Yönetmeliklerinin Yürürlükten Kaldırılması Hakkında Yönetmelik

19

Tebliğler

- Macaristan Cumhuriyeti Menşeli ve Çıkışlı Mısır ile Mısır ve Buğday Kepeği İthalatında Açılan Tarife Kontenjanlarının Kullanılmayan Kısımlarının Dağıtım ve Yönetimine İlişkin Tebliğ - Macaristan Cumhuriyeti Menşeli ve Çıkışlı Mısır ile Mısır ve Buğday Kepeği İthalatında Açılan Tarife Kontenjanlarının Kullanılmayan Kısımlarının Dağıtım ve Yönetimine İlişkin Tebliğ

20

- Romanya Menşeli ve Çıkışlı Bazı Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Karar Uyarınca Açılan Tarife Kontenjanlarının Kullanılmayan Kısımlarının Dağıtım ve Yönetimine İlişkin Tebliğ - Romanya Menşeli ve Çıkışlı Bazı Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Karar Uyarınca Açılan Tarife Kontenjanlarının Kullanılmayan Kısımlarının Dağıtım ve Yönetimine İlişkin Tebliğ

23

- Bitlis İli Sınırları Dahilinde Uçucu Maddelerin 0-18 Yaş Arasındaki Çocuklara Satışının Yasaklanmasına Dair Karar (No: 2000/1) - Bitlis İli Sınırları Dahilinde Uçucu Maddelerin 0-18 Yaş Arasındaki Çocuklara Satışının Yasaklanmasına Dair Karar (No: 2000/1)

26

İlanlar

a - Yargı İlanları

27

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

50

c- Çeşitli İlanlar

91

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

92