06 Haziran 2000 - 24071

İ Ç İ N D E K İ L E R

Sayfa

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Bakanlıklara Vekalet Etme İşlemi

- Devlet Bakanı Recep ÖNAL'a, Kültür Bakanı M. İstemihan TALAY'ın Vekalet Etmesine Dair Tezkere

2

- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına, Devlet Bakanı Yüksel YALOVA'nın Vekalet Etmesine Dair Tezkere

2

Yönetmelikler

- A.TR Dolaşım Belgeleri Yönetmeliğinin 14 üncü Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik - A.TR Dolaşım Belgeleri Yönetmeliğinin 14 üncü Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

2

- Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu Denetçi Yardımcılığı Yarışma ve Özel Yeterlik Sınavı Yönetmeliği

3

Tebliğler

- Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği (No: 2000/14) - Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği (No: 2000/14)

9

- 3269 Sayılı Uzman Erbaş Kanununa Tabi Olarak İstihdam Edilen Uzman Erbaşların Diğer Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Atanmalarına İlişkin Tebliğ (No: 2000/2)

9

- İzmir Valiliği Mahalli Çevre Kurulu Kararı (No: 140/2000/4) - İzmir Valiliği Mahalli Çevre Kurulu Kararı (No: 140/2000/4)

11

YARGI BÖLÜMÜ

Danıştay Kararları

- Danıştay Dördüncü Dairesinin E: 2000/1065, K: 2000/1630 Sayılı Kararı - Danıştay Dördüncü Dairesinin E: 2000/1065, K: 2000/1630 Sayılı Kararı

17

- Danıştay Dördüncü Dairesinin E: 2000/1066, K: 2000/1631 Sayılı Kararı - Danıştay Dördüncü Dairesinin E: 2000/1066, K: 2000/1631 Sayılı Kararı

20

- Danıştay Dördüncü Dairesinin E: 2000/1067, K: 2000/1632 Sayılı Kararı - Danıştay Dördüncü Dairesinin E: 2000/1067, K: 2000/1632 Sayılı Kararı

23

İlanlar

a - Yargı İlanları

27

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

39

c- Çeşitli İlanlar

81

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

92