06 Ekim 2000 - 24192

İ Ç İ N D E K İ L E R

Sayfa

YASAMA BÖLÜMÜ

TBMM Kararı

704 (10/139, 14, 126, 132, 133) Esas Numaralı Meclis Araştırması Komisyonunun Görev Süresinin Uzatılmasına İlişkin Karar

2

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Bakanlar Kurulu Kararı 2000/1251 Türk Vatandaşlığı Kaybettirilen 3 Kişi Hakkındaki Hükmün İptali Hakkında Karar 3

Tebliğler

- Tarımsal Ürünlerde İhracat İadesi Yardımlarına İlişkin Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulu Tebliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ (No: 2000/9) - Tarımsal Ürünlerde İhracat İadesi Yardımlarına İlişkin Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulu Tebliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ (No: 2000/9)

4

- Rekabet Kurulunun 99-30/276-166 (a) Sayılı Kararı

5

- Osmaniye Valiliği Mahalli Çevre Kurulu Kararı (No: 2000/9)

58

DÜZELTME (Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ile İlgili)

60

İlanlar

- Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

61

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

91