06 Ağustos 2000 - 24132

İ Ç İ N D E K İ L E R

Sayfa

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Bakanlar Kurulu Kararı

2000/987 225 Kişinin Türk Vatandaşlığına Alınması ve Çeşitli Kararnamelerle Türk Vatandaşlığına Alınan Bazı Kişiler Hakkındaki Hükümlerin İptali ile Emine HACIOĞLU'nun Soyadının "HOCAOĞLU" Olarak Düzeltilmesi Hakkında Karar

2

Atama Kararı

2000/975 Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu Üyeliğine Ramazan ULUDAĞ'ın Atanmasına Dair Karar

6

Yönetmelik

- Halkın Sağlık Eğitimi Yönetmeliği

7

Tebliğ

- Mülki İdare Amirleri Atama, Değerlendirme ve Yerdeğiştirme Yönetmeliğinin İlçe Sınıflarını Düzenleyen (Ek: I ve II) Sayılı Cetvellerde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ (No: 2000/2)

14

İlanlar

a - Yargı İlanları

15

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

57

c- Çeşitli İlanlar

91

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

93