05 Temmuz 2000 - 24100 1. Mükerrer

İ Ç İ N D E K İ L E R

Sayfa

YASAMA BÖLÜMÜ

TBMM Kararları

697 Uzun Vadeli Strateji ve Sekizinci Beş Yıllık (2001 - 2005) Kalkınma Planının Onaylandığına İlişkin Karar

2

İlanlar

a - Yargı İlanları

267