İnteraktif CD

                                                                                                         05 Şubat 2001 - 24309

İ Ç İ N D E K İ L E R

Sayfa

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Milletlerarası Andlaşma

- 2001/1947 Türkiye Cumhuriyeti Ulaştırma Bakanlığı ve Ukrayna Bilişim ve Haberleşme Devlet Komitesi Arasında Posta ve Telekomünikasyon Alanlarında İşbirliği Anlaşması'nın Onaylanması Hakkında Karar

2

Bakanlıklara Vekalet Etme İşlemi

- Devlet Bakanı Hasan GEMİCİ'ye, Devlet Bakanı Mustafa YILMAZ'ın Vekalet Etmesine Dair Tezkere

17

- Adalet Bakanlığına, Milli Eğitim Bakanı Metin BOSTANCIOĞLU'nun Vekalet Etmesine Dair Tezkere

18

Bakanlar Kurulu Kararı

- 2001/1916 Estonya Cumhuriyeti Menşeli ve Çıkışlı Bazı Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar'da Değişiklik Yapılmasına Dair Karar

19

Yönetmelik

- Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği Programı Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

21

Tebliğler

- Çin Halk Cumhuriyeti Menşeli Şerit Metre İthalatında Soruşturma Açılmasına İlişkin Tebliğ (Gözetim ve Korunma: 2001/1)

25

- Dahilde İşleme Rejimi Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat: 2001/2) - Dahilde İşleme Rejimi Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat: 2001/2)

27

- Trabzon Valiliği Mahalli Çevre Kurulu Kararı (No: 13)

28

İlanlar

a - Yargı İlanları

29

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

44

c- Çeşitli İlanlar

90

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

92