05 Şubat 2000 - 23955

İ Ç İ N D E K İ L E R

Sayfa

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Bakanlar Kurulu Kararları

99/13879 Yağlık Ayçiçeği Tohumu ve Ham Ayçiçeği Yağı İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar 99/13879 Yağlık Ayçiçeği Tohumu ve Ham Ayçiçeği Yağı İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar

2

99/13880 Sıcak ve Soğuk Haddelenmiş Sac İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar 99/13880 Sıcak ve Soğuk Haddelenmiş Sac İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar

3

99/13891 Macaristan Menşeli Bazı Binek Otomobilleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar 99/13891 Macaristan Menşeli Bazı Binek Otomobilleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar

5

99/13892 Bosna-Hersek Cumhuriyeti Menşeli Bazı Sanayi Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar99/13892 Bosna-Hersek Cumhuriyeti Menşeli Bazı Sanayi Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar"ın Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar

7

2000/53 Gümrük Vergilerinden Muafiyet ve İstisna Tanınacak Haller Hakkında Karar 2000/53 Gümrük Vergilerinden Muafiyet ve İstisna Tanınacak Haller Hakkında Karar

18

2000/55 Macaristan Cumhuriyeti Menşeli ve Çıkışlı Mısır ile Mısır ve Buğday Kepeği İthalatında Tarife Kontenjanı Açılmasına İlişkin Karar 2000/55 Macaristan Cumhuriyeti Menşeli ve Çıkışlı Mısır ile Mısır ve Buğday Kepeği İthalatında Tarife Kontenjanı Açılmasına İlişkin Karar

59

2000/68 Tabii Afet Nedeniyle Hayatını Kaybeden, Sakat Kalan ve Fiilen Oturduğu Konutları veya Kullandıkları İş Yerleri Hasar Görenlere Yapılacak Yardımlara Dair Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar 2000/68 Tabii Afet Nedeniyle Hayatını Kaybeden, Sakat Kalan ve Fiilen Oturduğu Konutları veya Kullandıkları İş Yerleri Hasar Görenlere Yapılacak Yardımlara Dair Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar

61

2000/69 4458 Sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Karar 2000/69 4458 Sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Karar

62

2000/70 Romanya Menşeli ve Çıkışlı Bazı Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Karar 2000/70 Romanya Menşeli ve Çıkışlı Bazı Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Karar

93

Yönetmelikler

- Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Yönetmeliğinin 65 inci Maddesinin Değiştirilmesine Dair Yönetmelik

96

- Reklam Kurulu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

97

- Türkiye Elektrik Üretim İletim Anonim Şirketi (TEAŞ) Genel Müdürlüğü Personel Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

98

Tebliğler

- Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 284) - Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 284)

99

- Mecburi Standard: ÖSG-2000/15-16 Sayılı Tebliğ - Mecburi Standard: ÖSG-2000/15-16 Sayılı Tebliğ

102

- Mecburi Standard: ÖSG-2000/16-17 Sayılı Tebliğ - Mecburi Standard: ÖSG-2000/16-17 Sayılı Tebliğ

111

- Mecburi Standard: ÖSG-2000/17-18 Sayılı Tebliğ - Mecburi Standard: ÖSG-2000/17-18 Sayılı Tebliğ

121

- Mecburi Standard: ÖSG-2000/18-19 Sayılı Tebliğ - Mecburi Standard: ÖSG-2000/18-19 Sayılı Tebliğ

125

- Mecburi Standard: ÖSG-2000/27-28 Sayılı Tebliğ - Mecburi Standard: ÖSG-2000/27-28 Sayılı Tebliğ

126

- Petrol Ürünlerine Uygulanacak Akaryakıt Fiyat İstikrar Fonu Payları Hakkında Tebliğ (PİGM/AFİF 2000-9) - Petrol Ürünlerine Uygulanacak Akaryakıt Fiyat İstikrar Fonu Payları Hakkında Tebliğ (PİGM/AFİF 2000-9)

203

- Elma Ürününde İhracat İadesi Yapılması Hakkında Tebliğ (No: 2000/4) - Elma Ürününde İhracat İadesi Yapılması Hakkında Tebliğ (No: 2000/4)

204

- Kamu İktisadi Teşebbüsleri ve Bağlı Ortaklıklarında Çalışan Memurlara 2000 Yılında Ödenecek Zam ve Tazminatlara Ait Cetvellerin Vize Ettirilmesine İlişkin Tebliğ (No: 2000/1)

206

- Özelleştirme Yüksek Kurulu Kararı (No: 2000/5) - Özelleştirme Yüksek Kurulu Kararı (No: 2000/5)

206

- Çankırı Valiliği Mahalli Çevre Kurulu Kararı (No: 1) - Çankırı Valiliği Mahalli Çevre Kurulu Kararı (No: 1)

208

İlanlar

a - Yargı İlanları

209

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

225

c- Çeşitli İlanlar

281

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

283