05 Ocak 2000 - 23927

İ Ç İ N D E K İ L E R

Sayfa

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Bakanlığa Vekalet Etme İşlemi

- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı ve Başbakan Yardımcısı M. Cumhur ERSÜMER'in Vekalet Etmesine Dair Tezkere

2

Yükseköğretim Kurulu Üyeliğine Seçme Kararları

- Yükseköğretim Kurulu Üyeliğine, Prof.Dr. Süleyman SAĞLAM'ın Seçilmesine Dair Karar

2

- Yükseköğretim Kurulu Üyeliğine, Tevfik ALTINOK'un Yeniden Seçilmesine Dair Karar

2

Yönetmelikler

- Türkiye Selüloz ve Kağıt Fabrikaları A.Ş. (SEKA) Genel Müdürlüğü Satın Alma ve İhale Yönetmeliği

3

- Karadeniz Teknik Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliğine Ek İki Madde Eklenmesine İlişkin Yönetmelik

35

- Trakya Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin İkinci Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

36

İlanlar

a - Yargı İlanları

37

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

38

c- Çeşitli İlanlar

82

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

91