05 Mart 2000 - 23984

İ Ç İ N D E K İ L E R

Sayfa

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Milletlerarası Andlaşma

2000/102 Türkiye ile İspanya Arasındaki Ekonomik ve Mali İşbirliği Mutabakat Zaptı Çerçevesinde Sağlanan 400 Milyon ABD Doları Tutarındaki Kredinin 30 Milyon ABD Dolar'lık Kısmının Ülkemizdeki Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler (KOBİ)'e Tahsis Edilmesine İlişkin Hükümetimiz ile Adıgeçen Ülke Arasında İmzalanan Kredi Anlaşması ile Sözkonusu Kredinin Kullanım Usullerini Belirleyen Ek Anlaşma'nın Onaylanması Hakkında Karar 2000/102 Türkiye ile İspanya Arasındaki Ekonomik ve Mali İşbirliği Mutabakat Zaptı Çerçevesinde Sağlanan 400 Milyon ABD Doları Tutarındaki Kredinin 30 Milyon ABD Dolar'lık Kısmının Ülkemizdeki Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler (KOBİ)'e Tahsis Edilmesine İlişkin Hükümetimiz ile Adıgeçen Ülke Arasında İmzalanan Kredi Anlaşması ile Sözkonusu Kredinin Kullanım Usullerini Belirleyen Ek Anlaşma'nın Onaylanması Hakkında Karar

2

Bakanlığa Vekalet Etme İşlemi

- Dışişleri Bakanlığına, Devlet Bakanı Prof.Dr. Şükrü S. GÜREL'in Vekalet Etmesine Dair Tezkere

66

İlanlar

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

67

b - Çeşitli İlanlar

87

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

93