05 Kasım 2000 - 24221

İ Ç İ N D E K İ L E R

Sayfa

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Milletlerarası Andlaşmalar

- 2000/1368 Hebron'da Geçici Uluslararası Mevcudiyet (TIPH) Faaliyetlerinin Uzatılması Hakkında Anlaşma'nın Onaylanmasına İlişkin Karar

2

- 2000/1373 Sınır Aşan Suçları Önleme ve Mücadele Etmeye İlişkin İşbirliği Anlaşması'nın Onaylanması Hakkında Karar

4

Atama Kararları

- Devlet, Enerji ve Tabii Kaynaklar ile Kültür Bakanlıklarına Ait 7 Adet Atama Kararı

29

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu Kararı

- Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kuruluna Ait Bir Adet Karar

32

Tebliğler

- Petrol Ürünlerine Uygulanacak Akaryakıt Fiyat İstikrar Fonu Payları Hakkında Tebliğ (PİGM/AFİF 2000-49) - Petrol Ürünlerine Uygulanacak Akaryakıt Fiyat İstikrar Fonu Payları Hakkında Tebliğ (PİGM/AFİF 2000-49)

35

- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına Ait İşkolu Tespit Kararı (No: 2000/26)

36

YARGI BÖLÜMÜ

Yargıtay Kararları

- Yargıtay 14. Hukuk Dairesine Ait 8 Adet Karar

37

İlanlar

a - Yargı İlanları

47

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

54

c- Çeşitli İlanlar

73

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

92