05 Haziran 2000 - 24070

İ Ç İ N D E K İ L E R

Sayfa

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Bakanlığa Vekalet Etme İşlemi

- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı ve Başbakan Yardımcısı M. Cumhur ERSÜMER'e, Maliye Bakanı Sümer ORAL'ın Vekalet Etmesine Dair Tezkere

2

Yönetmelik

- Kocaeli Üniversitesi Yurtdışında Yaşayan Türklerin Sorunlarını Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliği

2

Tebliğler

- Gaziantep Valiliği Mahalli Çevre Kurulu Kararı (No: 42) - Gaziantep Valiliği Mahalli Çevre Kurulu Kararı (No: 42)

5

- Nevşehir İli Sınırları Dahilinde, Uçucu Maddelerin 0-18 Yaş Arasındaki Çocuklara Satışının Yasaklanmasına Dair Karar (No: 2000/7) - Nevşehir İli Sınırları Dahilinde, Uçucu Maddelerin 0-18 Yaş Arasındaki Çocuklara Satışının Yasaklanmasına Dair Karar (No: 2000/7)

8

İlanlar

a - Yargı İlanları

9

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

16

c- Çeşitli İlanlar

62

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

93