05 Ekim 2000 - 24191

İ Ç İ N D E K İ L E R

Sayfa

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Kanun Hükmünde Kararnameler

KHK/626 Başbakanlık Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname

2

KHK/629 Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu ile Jandarma Teşkilat, Görev ve Yetkileri Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname

6

Bakanlıklara Vekalet Etme İşlemi

- Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Mesut YILMAZ'a, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı M. Cumhur ERSÜMER'in Vekalet Etmesine Dair Tezkere

7

- Devlet Bakanı Prof.Dr. Şükrü S. GÜREL'e, Devlet Bakanı Fikret ÜNLÜ'nün Vekalet Etmesine Dair Tezkere

8

Bakanlar Kurulu Kararı

2000/1236 Çeşitli Tarım Ürünlerinin Desteklenmesi, İç Talebin Karşılanmasıyla Birlikte Üreticilerin Fiyat Hareketlerinden Korunması Amacıyla Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu'ndan Tarım Satış Kooperatifleri Birlikleri ve Tarımsal KİT'lere Kredi Kullandırılmasına İlişkin Karar 2000/1236 Çeşitli Tarım Ürünlerinin Desteklenmesi, İç Talebin Karşılanmasıyla Birlikte Üreticilerin Fiyat Hareketlerinden Korunması Amacıyla Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu'ndan Tarım Satış Kooperatifleri Birlikleri ve Tarımsal KİT'lere Kredi Kullandırılmasına İlişkin Karar

9

Yönetmelikler

- Özel Kreş ve Gündüz Bakımevleri ile Özel Çocuk Kulüpleri Kuruluş ve İşleyiş Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

11

- Ereğli Kömür Havzası Amelebirliği Biriktirme ve Yardımlaşma Sandığı İhale Yönetmeliği

12

- Yıldız Teknik Üniversitesi İnsan Kaynaklarını Geliştirme Merkezi Yönetmeliğinin 9 uncu Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Yönetmelik

28

- Yüzüncü Yıl Üniversitesi Önlisans, Lisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 6 ncı Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Yönetmelik

28

- Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

29

- Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Hazırlık Eğitimi Yönetmeliği

39

İlanlar

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

45

b - Çeşitli İlanlar

86

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

91