İnteraktif CD

                                                                                                         05 Aralık 2000 - 24251

İ Ç İ N D E K İ L E R

Sayfa

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Milletlerarası Andlaşma

- 2000/1528 Türkiye Cumhuriyeti Hazine Müsteşarlığı ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankası Arasında İmzalanan Protokol'un Onaylanması Hakkında Karar

2

Bakanlığa Vekalet Etme İşlemi

- Orman Bakanlığına, Kültür Bakanı M. İstemihan TALAY'ın Vekalet Etmesine Dair Tezkere

3

Bakanlar Kurulu Kararları

- 2000/1534 Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Van XVII nci Bölge Müdürlüğü'ne Bağlı Hakkari Şube Başmühendisliği'nin, Görev Sınırları ve Merkezi Aynı Olmak Üzere Şube Müdürlüğü'ne Dönüştürülmesi Hakkında Karar

4

- 2000/1561 Kütlü Pamuk, Yağlık Ayçiçeği, Soya Fasulyesi, Kanola ve Zeytinyağı Üreticilerine Destekleme Primi Ödenmesine Dair Karar - 2000/1561 Kütlü Pamuk, Yağlık Ayçiçeği, Soya Fasulyesi, Kanola ve Zeytinyağı Üreticilerine Destekleme Primi Ödenmesine Dair Karar

5

- 2000/1563 Şanlıurfa İli, Bozova İlçesine Bağlı Kanlıavşar Belediyesi'nin Adının "Şanlıavşar" Olarak Değiştirilmesinin Tasdiki Hakkında Karar

7

- 2000/1571 Bazı Mahalli İdare Birliklerinin Kurulmasına İzin Verilmesi Hakkında Karar

8

- 2000/1592 3083 Sayılı Kanun Uyarınca, 86/10730 Sayılı Kararname ile Uygulama Alanı İlan Edilmiş Bulunan Şanlıurfa İli, Hilvan İlçesi, Gölcük Bucağı, Aranık Köyü, Gölebakan (Mamdun) Bağlısının, Ana Köyden Ayrılarak GÖLEBAKAN Adıyla Bağımsız Bir Köy Haline Getirilmesi ve Kurulan Bu Köyün "Uygulama Alanı" Olarak Tespiti Hakkında Karar

9

Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Üyeliğine Seçme Kararı

- Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Asıl Üyeliğine, Danıştay Üyesi Ali GÜVEN'in Seçilmesine Dair Karar

10

Atama Kararı

- Hakimler ve Savcılar Yüksek Kuruluna Ait Atama Kararı

10

Yönetmelik

- İstanbul Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Lisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 24 ve 34 üncü Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Yönetmelik

11

Anayasa Mahkemesi İçtüzüğü

- Anayasa Mahkemesi İçtüzüğünün Değiştirilmesine İlişkin İçtüzük

12

Tebliğler

- Petrol Ürünlerine Uygulanacak Akaryakıt Fiyat İstikrar Fonu Payları Hakkında Tebliğ (PİGM/AFİF 2000-56) - Petrol Ürünlerine Uygulanacak Akaryakıt Fiyat İstikrar Fonu Payları Hakkında Tebliğ (PİGM/AFİF 2000-56)

22

- Hampetrol ve Petrol Ürünleri İthalinde Uygulanacak Esaslar Hakkında Tebliğ (PİGM-2000/3) - Hampetrol ve Petrol Ürünleri İthalinde Uygulanacak Esaslar Hakkında Tebliğ (PİGM-2000/3)

23

- 10,000 Liralık Madeni Paraların Tedavülden Kaldırılması ile İlgili Tebliğ

36

- Rekabet Kurulunun 99-21/173-92 Sayılı Kararı

37

- Rekabet Kurulunun 00-29/311-178 Sayılı Kararı

42

- Rekabet Kurulunun 00-29/313-180 Sayılı Kararı

46

İlanlar

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

51

b - Çeşitli İlan

90

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

91