05 Ağustos 2000 - 24131

İ Ç İ N D E K İ L E R

Sayfa

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Bakanlar Kurulu Kararları

2000/1004 Telekomünikasyon Kurulu Başkan ve Üyelerinin, Ücret ve Diğer Mali Haklarının Tespiti Hakkında Karar

2

2000/1005 Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Personelinin Ücret ve Diğer Mali Haklarının Tespiti Hakkında Karar

2

2000/1006 Telekomünikasyon Kurumu Kadrolarında Çalıştırılacakların Unvan, Sayı ve Nitelikleri, Hizmet Sözleşmesi ve Sözleşme Usul ve Esasları Hakkında Karar

3

2000/1007 Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu Başkanı, İkinci Başkan ve Üyelerinin Aylık Ücretlerinin Tespit Edilmesi Hakkında Karar

17

Genelge

- Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karar ile Başbakanlık Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığının 91-32/5 Sayılı Tebliğine İlişkin Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Genelgesi (Sayı: 2000/1) - Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karar ile Başbakanlık Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığının 91-32/5 Sayılı Tebliğine İlişkin Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Genelgesi (Sayı: 2000/1)

18

Tebliğler

- Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 236) - Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 236)

24

- Yurt Dışında Fuar Düzenlenmesine ve Değerlendirilmesine İlişkin Tebliğ - Yurt Dışında Fuar Düzenlenmesine ve Değerlendirilmesine İlişkin Tebliğ

24

İlanlar

a - Yargı İlanları

33

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

53

c- Çeşitli İlanlar

85

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

92