İnteraktif CD

                                                                                                         05 Nisan 2001 - 24364

İ Ç İ N D E K İ L E R

Sayfa

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Milletlerarası Andlaşma

- 2001/2160 Türkiye Cumhuriyeti ile Romanya Arasındaki Serbest Ticaret Anlaşması'nın 8 Sayılı Ekinde Yer Alan Canlı Büyükbaş Hayvanlar İçin Geçici Telafi Sağlanmasına Dair Ortak Komite Kararının Onaylanması Hakkında Karar

2

Bakanlığa Vekalet Etme İşlemi

- Devlet Bakanı Faruk BAL'a, Prof.Dr. Şuayip ÜŞENMEZ'in Vekalet Etmesine Dair Tezkere

4

Bakanlar Kurulu Kararı

- 2001/2135 Tütün, Tütün Mamulleri, Tuz ve Alkol İşletmeleri (TEKEL) Genel Müdürlüğü'nce Hiç İşletilmemiş veya İşletilmesinden Vazgeçilmiş Bazı Kaya ve Kaynak Tuzlarının, Tüzel Kişilerce 10 Yıl Süreyle İşletilmelerine İzin Verilmesine Dair Karar

5

Yönetmelik

- Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün Mülkiyeti ve Kullanımında Bulunan Spor Tesislerinde Yapılacak Spor Faaliyetleri ile Genel Müdürlüğün Gözetim ve Denetiminde Düzenlenecek Olan Spor Organizasyonlarına Katılan Kulüp ve Kişilerin Her Türlü Spor Malzemeleri ile Araç ve Gereçlerine Reklam Konulmasına Dair Yönetmelik

6

Tebliğ

- Petrol Ürünlerine Uygulanacak Akaryakıt Fiyat İstikrar Fonu Payları Hakkında Tebliğ (PİGM/AFİF 2001-13) - Petrol Ürünlerine Uygulanacak Akaryakıt Fiyat İstikrar Fonu Payları Hakkında Tebliğ (PİGM/AFİF 2001-13)

10

İlanlar

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

11

b - Çeşitli İlanlar

86

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

91