İnteraktif CD

                                                                                                         04 Şubat 2001 - 24308

İ Ç İ N D E K İ L E R

Sayfa

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Milletlerarası Andlaşma

- 2001/1931 Slovak Cumhuriyeti Hükümeti ile Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Gümrük Konularında İşbirliği ve Karşılıklı Yardım Anlaşması'nın Onaylanması Hakkında Karar

2

Bakanlar Kurulu Kararları

- 2001/1906 Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü'nün Taşra Teşkilatında Samsun X. Bölge Müdürlüğü'ne Bağlı Olarak Ordu İli Mesudiye İlçesi'nde Kadastro Müdürlüğü Kurulması Hakkında Karar

36

- 2001/1919 Çeşitli Kararnameler ile Türk Vatandaşlığı Kaybettirilen 23 Kişi Hakkındaki Hükmün İptali ile 3 Kişiye Ait Bilgilerdeki Maddi Hataların Düzeltilmesi Hakkında Karar

37

Yönetmelik

- Anadolu Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 2 ve 4 üncü Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

42

Tebliğ

- Eskişehir İli Sınırları Dahilinde Uçucu Maddelerin 18 Yaşından Küçüklere Satılmasının Yasaklanmasına Dair Karar

44

YARGI BÖLÜMÜ

Yargıtay Kararları

- Yargıtay 2. Hukuk Dairesine Ait 4 Adet Karar

45

İlanlar

a - Yargı İlanları

49

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

70

c- Çeşitli İlanlar

75

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

92