04 Şubat 2000 - 23954

İ Ç İ N D E K İ L E R

Sayfa

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Bakanlığa Vekalet Etme İşlemi

- Milli Savunma Bakanlığına, Devlet Bakanı Prof.Dr. Şuayip ÜŞENMEZ'in Vekalet Etmesine Dair Tezkere

2

Atama Kararı

- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına Ait 1 Adet Atama Kararı

2

Danıştay Üyeliklerine Seçme Kararı

- Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu'nca Danıştay Üyeliklerine Seçilenler Hakkında Karar

2

Tebliğler

- Türk Standardlarına Uygunluk Belgesi ve TSE Markası Hakkında Tebliğ (ÖSG-2000/13-14) - Türk Standardlarına Uygunluk Belgesi ve TSE Markası Hakkında Tebliğ (ÖSG-2000/13-14)

3

- Mecburi Standard: ÖSG-2000/1-2 Sayılı Tebliğ - Mecburi Standard: ÖSG-2000/1-2 Sayılı Tebliğ

13

- Mecburi Standard: ÖSG-2000/3-4 Sayılı Tebliğ - Mecburi Standard: ÖSG-2000/3-4 Sayılı Tebliğ

16

- Mecburi Standard: ÖSG-2000/14-15 Sayılı Tebliğ - Mecburi Standard: ÖSG-2000/14-15 Sayılı Tebliğ

40

- Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'nın 2000/ÖİB-K-03 Sayılı Kararı - Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'nın 2000/ÖİB-K-03 Sayılı Kararı

42

- Erzurum Valiliği Mahalli Çevre Kurulu Kararı (No: 1) - Erzurum Valiliği Mahalli Çevre Kurulu Kararı (No: 1)

43

- Giresun Valiliği Mahalli Çevre Kurulu Kararı (No: 13) - Giresun Valiliği Mahalli Çevre Kurulu Kararı (No: 13)

45

- Karabük Valiliği Mahalli Çevre Kurulu Kararı (No: 1999/10) - Karabük Valiliği Mahalli Çevre Kurulu Kararı (No: 1999/10)

46

- Trabzon Valiliği Mahalli Çevre Kurulu Kararı (No: 12) - Trabzon Valiliği Mahalli Çevre Kurulu Kararı (No: 12)

48

YARGI BÖLÜMÜ

Anayasa Mahkemesi Kararı

- Anayasa Mahkemesinin E: 1999/22 (4316 Sayılı Kanun ile İlgili), K: 1999/32 Sayılı Kararı - Anayasa Mahkemesinin E: 1999/22 (4316 Sayılı Kanun ile İlgili), K: 1999/32 Sayılı Kararı

51

Yargıtay Kararı

- Yargıtay Başkanlar Kurulu Kararı

57

İlanlar

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

59

b - Çeşitli İlanlar

87

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

91