04 Ocak 2000 - 23926

İ Ç İ N D E K İ L E R

Sayfa

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Milletlerarası Andlaşma

99/13735 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Almanya Federal Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Denizli ve Isparta İllerinde Katı Atık Tesisleri ile İlgili Mali İşbirliği Anlaşması'nın Onaylanması Hakkında Karar 99/13735 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Almanya Federal Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Denizli ve Isparta İllerinde Katı Atık Tesisleri ile İlgili Mali İşbirliği Anlaşması'nın Onaylanması Hakkında Karar

2

Atama Kararı

99/13792 Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu Üyeliklerine; Ali Hayri MUMCU, Mehmet Reşat MOCAN, Mehmet Bilada ÖZDEMİRCİ'nin Atanmalarına Dair Karar

11

Yönetmelikler

- Toplu Konut İdaresi Başkanlığı Personelinin Görevde Yükselme Yönetmeliği

12

- Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü Personeli Atama ve Görevde Yükselme Yönetmeliği

20

- Silahlı Kuvvetler Askeri Liseler Yönetmeliğinin 6 ncı ve 7 nci Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

36

- Su Kirliliği Kontrolu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik - Su Kirliliği Kontrolu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik

37

Tebliğler

- Aksaray Valiliği Mahalli Çevre Kurulu Kararı (No: 1999/11) - Aksaray Valiliği Mahalli Çevre Kurulu Kararı (No: 1999/11)

37

- Artvin Valiliği Mahalli Çevre Kurulu Kararı (No: 1999/2) - Artvin Valiliği Mahalli Çevre Kurulu Kararı (No: 1999/2)

38

İlanlar

a - Yargı İlanları

39

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

56

c- Çeşitli İlanlar

88

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

91