İnteraktif CD

                                                                                                         04 Mayıs 2001 - 24392

İ Ç İ N D E K İ L E R

Sayfa

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Atama Kararları

- Devlet, İçişleri, Bayındırlık ve İskan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik ve Turizm Bakanlıklarına Ait 14 Adet Atama Kararı

2

Yönetmelikler

- Devlet Personel Uzmanlığı Çalışma Usul ve Esasları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

7

- Adalet Bakanlığı Görevde Yükselme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

8

Tebliğler

- 2001 Yılı Bütçe Uygulama Talimatı (Sıra No: 8) (Taşıt)

10

- Bursa İl Sınırları Dahilinde, Orman Yangınlarının Önlenmesi Amacıyla Alınması Gereken Tedbirler Hakkında Karar (No: 1)

16

İlanlar

a - Yargı İlanları

17

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

41

c- Çeşitli İlanlar

87

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

91