04 Mayıs 2000 - 24039

İ Ç İ N D E K İ L E R

Sayfa

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Milletlerarası Andlaşmalar

2000/352 Türkiye Cumhuriyeti Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve Romanya Çalışma ve Sosyal Koruma Bakanlığı Arasında Ortak İşbirliği Protokolü'nün Onaylanması Hakkında Karar 2000/352 Türkiye Cumhuriyeti Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve Romanya Çalışma ve Sosyal Koruma Bakanlığı Arasında Ortak İşbirliği Protokolü'nün Onaylanması Hakkında Karar

2

2000/379 Türkiye - Moldova Kara Ulaştırması Karma Komisyon Toplantısı Protokolu'nun Onaylanması Hakkında Karar 2000/379 Türkiye - Moldova Kara Ulaştırması Karma Komisyon Toplantısı Protokolu'nun Onaylanması Hakkında Karar

11

2000/423 Türkiye Cumhuriyeti ve Bosna-Hersek Bakanlar Kurulu Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşma'nın Onaylanması Hakkında Karar 2000/423 Türkiye Cumhuriyeti ve Bosna-Hersek Bakanlar Kurulu Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşma'nın Onaylanması Hakkında Karar

18

Bakanlar Kurulu Kararları

2000/409 Mono Etilen Glikol, Tereftalik Asit ve Akrilonitril İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar 2000/409 Mono Etilen Glikol, Tereftalik Asit ve Akrilonitril İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar

33

2000/458 Tuz Gölü'nün Doğal Yapısının ve Tuz Rezervinin Korunması ile Kirlenmesinin Önlenmesine İlişkin Karar 2000/458 Tuz Gölü'nün Doğal Yapısının ve Tuz Rezervinin Korunması ile Kirlenmesinin Önlenmesine İlişkin Karar

35

Cezanın Kaldırılması Kararı

- Hükümlü Memet Mayil ANTEPLİOĞLU'nun Cezasının Kaldırılmasına Dair Karar

37

Yönetmelikler

2000/393 Emniyet Hizmetleri Sınıfı Mensupları Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

37

- Güneydoğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı Görevde Yükselme Yönetmeliği

46

- Ege Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin İkinci Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

55

Genelge

- Yatırımlarda Devlet Yardımları ve Yatırımları Teşvik Fonu Esasları Hakkında Karar ve Tebliğ Hükümlerinin Uygulanmasına İlişkin 2000/1 Sayılı Genelgenin Eki Taahhütname - Yatırımlarda Devlet Yardımları ve Yatırımları Teşvik Fonu Esasları Hakkında Karar ve Tebliğ Hükümlerinin Uygulanmasına İlişkin 2000/1 Sayılı Genelgenin Eki Taahhütname

58

Tebliğ

- Gümrük Genel Tebliği (Uluslararası Anlaşmalar) (Sıra No: 2) - Gümrük Genel Tebliği (Uluslararası Anlaşmalar) (Sıra No: 2)

59

Sirküler

- Denizlerde ve İçsularda Ticari Amaçlı Su Ürünleri Avcılığını Düzenleyen 33/1 Numaralı Sirkülerde Değişiklik Yapılmasına Dair Sirküler - Denizlerde ve İçsularda Ticari Amaçlı Su Ürünleri Avcılığını Düzenleyen 33/1 Numaralı Sirkülerde Değişiklik Yapılmasına Dair Sirküler

62

İlanlar

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

63

b - Çeşitli İlanlar

91

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

92