İnteraktif CD

                                                                                                         04 Mart 2001 - 24336

İ Ç İ N D E K İ L E R

Sayfa

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Atama Kararı

- Orman Bakanlığına Ait 1 Adet Atama Kararı

2

Yönetmelikler 2001/2039 Yem Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 2

- Dicle Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği

14

Tebliğler

- 2001 Yılında Girişilecek Yapım İhalelerinde Uygun Bedelin Tercihinde Kullanılacak Kriterler Hakkında Tebliğ

16

- Mecburi Standard Tebliği (No: ÖSG-2001/18-19)

24

İlanlar

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

57

b - Çeşitli İlanlar

75

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

76