04 Eylül 2000 - 24160

İ Ç İ N D E K İ L E R

Sayfa

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Cumhurbaşkanlığına Vekalet Etme İşlemi

- Cumhurbaşkanlığına, TBMM Başkan Vekili Ali ILIKSOY ve TBMM Başkanı Yıldırım AKBULUT'un Vekalet Etmesine Dair Tezkere

2

Yönetmelik

- Özel Gıda Kontrol Laboratuvarlarının Kuruluş ve Faaliyetleri Hakkında Yönetmelik

2

İlanlar

a - Yargı İlanları

17

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

45

c- Çeşitli İlanlar

91

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

92