04 Ağustos 2000 - 24130

İ Ç İ N D E K İ L E R

Sayfa

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Kanun Hükmünde Kararname

KHK/607 Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname

2

Bakanlar Kurulu Kararı

2000/1011 2000 Dönemi Haşhaş Kapsülü ve Tohumu Destekleme Alımı ve Satımı Hakkında Karar 2000/1011 2000 Dönemi Haşhaş Kapsülü ve Tohumu Destekleme Alımı ve Satımı Hakkında Karar

7

Atama Kararları

2000/979 Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Tarafından Teklif Edilen 12 Aday Arasından 6 Kişinin Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Yönetim Kurulu Üyeliklerine Atanmaları Hakkında Karar

9

- Milli Savunma Bakanlığına Ait Atama Kararı

10

Sınır Tespit Kararı

- Sınır Tespitine Dair Bir Adet Karar

10

Yönetmelikler

- Mobil Telekomünikasyon Şebekelerine Ait Baz İstasyonlarının Kuruluş Yeri, Ölçümleri, İşletilmesi ve Denetlenmesi Hakkında Yönetmelik

11

- Turizm Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme Yönetmeliğinin Bir Maddesinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik

19

- Atatürk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 24 üncü Maddesinin Değiştirilmesine Dair Yönetmelik

20

- Akdeniz Üniversitesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 18 inci Maddesinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik

21

Tebliğ

- Petrol Ürünlerine Uygulanacak Akaryakıt Fiyat İstikrar Fonu Payları Hakkında Tebliğ (PİGM/AFİF 2000-38) - Petrol Ürünlerine Uygulanacak Akaryakıt Fiyat İstikrar Fonu Payları Hakkında Tebliğ (PİGM/AFİF 2000-38)

22

İlanlar

a - Yargı İlanları

23

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

33

c- Çeşitli İlanlar

91

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

92