İnteraktif CD

                                                                                                         04 Nisan 2001 - 24363

İ Ç İ N D E K İ L E R

Sayfa

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Bakanlığa Vekalet Etme İşlemi

- Milli Savunma Bakanlığına, Devlet Bakanı Prof. Dr. Ramazan MİRZAOĞLU'nun Vekalet Etmesine Dair Tezkere

2

Bakanlar Kurulu Kararları

- 2001/2126 Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü'nün Taşra Teşkilatında, Marmara Bölge Müdürlüğü'ne Bağlı Olarak 4 Adet Başmühendislik Kurulması Hakkında Karar

2

- 2001/2134 Hampetrol ve Petrol Ürünlerinin Alım, Satım, Fiyatlandırma Esasları ile Akaryakıt Fiyat İstikrar Fonu'nun İşleyişi Hakkında Karar'da Değişiklik Yapılmasına Dair Karar - 2001/2134 Hampetrol ve Petrol Ürünlerinin Alım, Satım, Fiyatlandırma Esasları ile Akaryakıt Fiyat İstikrar Fonu'nun İşleyişi Hakkında Karar'da Değişiklik Yapılmasına Dair Karar

3

Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Kararı

- Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulunun 335 sayılı Kararı

4

Yönetmelik

- Kırıkkale Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 22 nci Maddesinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik

4

YARGI BÖLÜMÜ

Uyuşmazlık Mahkemesi Kararları

- Uyuşmazlık Mahkemesine Ait 16 Adet Karar

5

İlanlar

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

51

b - Çeşitli İlanlar

88

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

91