03 Şubat 2000 - 23953

İ Ç İ N D E K İ L E R

Sayfa

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Bakanlığa Vekalet Etme İşlemi

- Dışişleri Bakanlığına, Devlet Bakanı Prof.Dr. Şükrü S. GÜREL'in Vekalet Etmesine Dair Tezkere

2

Atama Kararları

- Dışişleri, Bayındırlık ve İskan ile Orman Bakanlıklarına Ait 3 Adet Atama Kararı

2

Tebliğler

- İşkolu Tespit Kararı (No: 2000/1)

3

- Dış Ticaret Sermaye Şirketlerine İlişkin Karar

4

İlanlar

a - Yargı İlanları

5

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

23

c- Çeşitli İlanlar

57

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

59