03 Nisan 2000 - 24009

İ Ç İ N D E K İ L E R

Sayfa

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Atama Kararları

- Başbakanlık, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı ve Başbakan Yardımcılığı ile Devlet, Maliye, Bayındırlık ve İskan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik, Sanayi ve Ticaret, Kültür ve Çevre Bakanlıklarına Ait 16 Adet Atama Kararı

2

Yönetmelik

- Atatürk Üniversitesi Oltu Meslek Yüksekokulu Önlisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

7

Tebliğ

- Yedek Parça Susturucu Sistemleri Konusunda Motorlu Taşıtların Onayı ile İlgili Teknik Düzenlemeye (R-59) İlişkin Tebliğ (No: SGM-2000/53)

18

İlanlar

a - Yargı İlanları

19

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

65

c- Çeşitli İlanlar

90

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

93