03 Haziran 2000 - 24068

İ Ç İ N D E K İ L E R

Sayfa

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Bakanlıklara Vekalet Etme İşlemi

- Devlet Bakanı Rüştü Kazım YÜCELEN'e, Devlet Bakanı Mehmet KEÇECİLER'in Vekalet Etmesine Dair Tezkere

2

- Devlet Bakanı Hasan GEMİCİ'ye, Devlet Bakanı Mustafa YILMAZ'ın Vekalet Etmesine Dair Tezkere

2

Atama Kararı

- Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörlüğüne, Prof.Dr. M. Lütfü ÇAKMAKÇI'nın Yeniden Atanmasına Dair Karar

2

Yönetmelik

- Niğde Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik

3

Tebliğler

- 1416 Sayılı Kanun ve Buna Bağlı Yönetmelik Uyarınca Yurtdışında Lisans ve Lisansüstü Öğrenim Yapan Öğrencilere 2000 Mali Yılında Yapılacak Ödemelere İlişkin Esaslarla İlgili Tebliğ

5

- Ayakkabı Yapımında Kullanılan Malzemelere Ait Bilgilerin Tanıtma Kılavuzunda Yer Almasına İlişkin Tebliğ (No: TRKGM: 2000/2) - Ayakkabı Yapımında Kullanılan Malzemelere Ait Bilgilerin Tanıtma Kılavuzunda Yer Almasına İlişkin Tebliğ (No: TRKGM: 2000/2)

11

- İthalinde Tek Taraflı Kontrol Sistemi Kapsamında Kota Uygulanan Tekstil Ürünlerine Ait Kotaların İkinci Bölümünün Dağıtımı ve Yönetimine İlişkin Tebliğ (2000/8) - İthalinde Tek Taraflı Kontrol Sistemi Kapsamında Kota Uygulanan Tekstil Ürünlerine Ait Kotaların İkinci Bölümünün Dağıtımı ve Yönetimine İlişkin Tebliğ (2000/8)

16

- Rekabet Kurulunun 00-6/61-28 Sayılı Kararı - Rekabet Kurulunun 00-6/61-28 Sayılı Kararı

24

- Rekabet Kurulunun 00-10/105-51 Sayılı Kararı - Rekabet Kurulunun 00-10/105-51 Sayılı Kararı

29

İlanlar

a - Yargı İlanları

31

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

37

c- Çeşitli İlanlar

90

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

92