03 Eylül 2000 - 24159

İ Ç İ N D E K İ L E R

Sayfa

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Bakanlığa Vekalet Etme İşlemi

- Dışişleri Bakanlığına, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı H. Hüsamettin ÖZKAN'ın Vekalet Etmesine Dair Tezkere

2

Yönetmelik

- PTT Genel Müdürlüğü Yapı İşleri İhale Yönetmeliği

2

İlanlar

a - Yargı İlanları

27

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

63

c- Çeşitli İlanlar

83

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

92