İnteraktif CD

                                                                                                         03 Aralık 2000 - 24249

İ Ç İ N D E K İ L E R

Sayfa

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Milletlerarası Andlaşma

- 2000/1495 Türkiye Cumhuriyeti Milli Savunma Bakanlığı ile Almanya Federal Cumhuriyeti Federal Savunma Bakanlığı Arasında Askeri Alanda ve Savunma Sanayii Alanında Gizlilik Dereceli Bilgi ve Malzemelerin Karşılıklı Mübadelesi ve Korunması Anlaşması'nın Onaylanması Hakkında Karar

2

Yönetmelik

- Motorlu Araçların Koltuk Başlıkları İle İlgili Tip Onayı Yönetmeliği (78/932/AT)

19

Tebliğler

- Trafiğe İlk Defa Çıkacak Motorlu Araçlar İçin Havayı Kirletici Gazların Emisyon Değerleri Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ (No: SGM-2000/77)

35

- Petrol Ürünlerine Uygulanacak Akaryakıt Fiyat İstikrar Fonu Payları Hakkında Tebliğ (PİGM/AFİF 2000-55) - Petrol Ürünlerine Uygulanacak Akaryakıt Fiyat İstikrar Fonu Payları Hakkında Tebliğ (PİGM/AFİF 2000-55)

36

İlanlar

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

37

b - Çeşitli İlanlar

85

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

92