02 Ocak 2000 - 23924

İ Ç İ N D E K İ L E R

Sayfa

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Milletlerarası Andlaşmalar

99/13693 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Venezuela Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Diplomatik, Özel ve Hizmet Pasaportu Hamillerinin Vize Gerekliliğinden Muaf Tutulmasına Dair Anlaşma'nın Onaylanması Hakkında Karar

2

99/13756 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Arnavutluk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Sağlık ve Tıp Alanında İşbirliğine Dair Anlaşma'nın Onaylanması Hakkında Karar

9

Bakanlar Kurulu Kararı

99/13793 Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Ankara V inci Bölge Müdürlüğü'ne Bağlı Olarak "Kırıkkale İnşaat Kontrol Başmühendisliği" Kurulması Hakkında Karar

16

Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Kararları

- Hakimler ve Savcılar Yüksek Kuruluna Ait 3 Adet Karar

17

Yönetmelikler

- Harran Üniversitesi Su Biyolojisi ve Ürünleri ile Sualtı Araştırma Geliştirme ve Uygulama Merkezi Yönetmeliği

32

- Harran Üniversitesi Spor Birliği Yönetmeliği

35

Tebliğler

- Özelleştirme İdaresi Başkanlığının ÖİB-K-99/07 Nolu Kararı - Özelleştirme İdaresi Başkanlığının ÖİB-K-99/07 Nolu Kararı

42

- Özelleştirme Yüksek Kurulunun 99/83 Nolu Kararı - Özelleştirme Yüksek Kurulunun 99/83 Nolu Kararı

46

- Özelleştirme Yüksek Kurulunun 99/85 Nolu Kararı - Özelleştirme Yüksek Kurulunun 99/85 Nolu Kararı

47

- Özelleştirme Yüksek Kurulunun 99/87 Nolu Kararı - Özelleştirme Yüksek Kurulunun 99/87 Nolu Kararı

48

- Özelleştirme Yüksek Kurulunun 99/89 Nolu Kararı - Özelleştirme Yüksek Kurulunun 99/89 Nolu Kararı

49

- Kırıkkale Valiliği Mahalli Çevre Kurulu Kararı (No: 1999/2) - Kırıkkale Valiliği Mahalli Çevre Kurulu Kararı (No: 1999/2)

50

YARGI BÖLÜMÜ

Yargıtay Kararları

- Yargıtay 2. ve 18. Hukuk Dairelerine Ait 5 Adet Karar

51

İlanlar

a - Yargı İlanları

55

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

78

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

92