02 Nisan 2000 - 24008

İ Ç İ N D E K İ L E R

Sayfa

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Milletlerarası Andlaşma

2000/226 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı Hükümeti Arasında Büyükelçiliklerde ve Başkonsolosluklarda Gönderen Ülke Tarafından Görevlendirilen Diplomatların, İdari ve Teknik Personelin Aile Bireylerinin (eş-çocuk) Kabul Eden Devlette Kazanç Getirici Bir İşte Çalışabilmelerine İlişkin Nota Teatisi Yoluyla İmzalanan Anlaşma'nın Onaylanması Hakkında Karar

2

Yönetmelik

- Ankara Üniversitesi Uluslararası Tarımsal Araştırma ve Bilimsel İşbirliği Merkezi (UTABİM) Yönetmeliği

19

İlanlar

a - Yargı İlanları

23

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

78

c- Çeşitli İlanlar

92

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

93