İnteraktif CD

                                                                                                         02 Mayıs 2001 - 24390

İ Ç İ N D E K İ L E R

Sayfa

YASAMA BÖLÜMÜ

Kanun

- 4646 Doğal Gaz Piyasası Kanunu (Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılması ve Doğal Gaz Piyasası Hakkında Kanun)

2

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Milletlerarası Andlaşmalar

- 2001/2205 Türkiye Cumhuriyeti Genelkurmay Başkanlığı ile Ürdün Haşimi Krallığı Genelkurmay Başkanlığı Arasında Askeri Tarih, Askeri Arşiv, Askeri Müzecilik ve Askeri Yayın Konularında İşbirliği Protokolu'nun Onaylanması Hakkında Karar

21

- 2001/2206 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ukrayna Bakanlar Kurulu Arasında Nükleer Kazaların Erken Bildirimi ve Nükleer Tesislere İlişkin Bilgi Değişimi Anlaşması'nın Onaylanması Hakkında Karar

35

- 2001/2216 Türk - Etiyopya Ekonomik, Ticaret ve Teknik İşbirliği Karma Komisyonu Birinci Dönem Toplantısı Mutabakat Zaptı'nın Onaylanması Hakkında Karar

55

- 2001/2257 Türkiye Cumhuriyeti ve İran İslam Cumhuriyeti Arasında Karma Ulaştırma Komisyonu Protokolu'nun Onaylanması Hakkında Karar

86

- 2001/2258 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile İtalyan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Bilimsel ve Teknik İşbirliği Anlaşması'nın Onaylanması Hakkında Karar

115

- 2001/2266 Türkiye - Fas Karma Ekonomik Komisyonu 7 nci Dönem Toplantısı Tutanağı'nın Onaylanması Hakkında Karar

126

- 2001/2268 Türkiye Cumhuriyeti Milli Savunma Bakanlığı ile Orman Sultanlığı Savunma Bakanlığı Arasında Askeri İşbirliği Mutabakat Muhtırası'nın Onaylanması Hakkında Karar

143

- 2001/2279 Türk - Yemen Karma Komitesi Birinci Dönem Toplantısı Protokolu'nun Onaylanması Hakkında Karar

159

Yönetmelikler

- 2000/1860 Sulama Alanlarında Arazi Düzenlenmesine Dair Tarım Reformu Kanunu Uygulama Yönetmeliğinin Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Bazı Maddelerine İlave Yapılması Bazı Maddelerinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

176

- Pamukkale Üniversitesi Lisansüstü Eğitim, Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

179

- Pamukkale Üniversitesi Ders Dışı Öğrenci Faaliyetlerinin Düzenlenmesi Hakkında Yönetmelik

181

Genelge

- Resmi Taşıtlarla İlgili 2001/23 Sayılı Başbakanlık Genelgesi

183

Tebliğler

- Mecburi Standard: ÖSG-2001/14-15 Sayılı Tebliğ

188

- Mecburi Standard: ÖSG-2001/25-26 Sayılı Tebliğ

195

- Mecburi Standard: ÖSG-2001/27-28 Sayılı Tebliğ

196

- Mecburi Standard: ÖSG-2001/28-29 Sayılı Tebliğ

198

- Mecburi Standard: ÖSG-2001/29-30 Sayılı Tebliğ

202

- Mecburi Standard: ÖSG-2001/30-31 Sayılı Tebliğ

211

- Mecburi Standard: ÖSG-2001/31-32 Sayılı Tebliğ

212

- Mecburi Standard: ÖSG-2001/32-33 Sayılı Tebliğ

215

- Mecburi Standard: ÖSG-2001/33-34 Sayılı Tebliğ

222

- Mecburi Standard: ÖSG-2001/36-37 Sayılı Tebliğ

224

- Mecburi Standard: ÖSG-2001/37-38 Sayılı Tebliğ

227

İlanlar

a - Yargı İlanları

247

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

256

c- Çeşitli İlanlar

328

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

475