İnteraktif CD

                                                                                                         02 Mart 2001 - 24334

İ Ç İ N D E K İ L E R

Sayfa

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Bakanlıklara Vekalet Etme İşlemi

- Dışişleri Bakanlığına, Devlet Bakanı Prof. Dr. Şükrü Sina GÜREL'in Vekalet Etmesine Dair Tezkere

2

- Turizm Bakanlığına, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı M. Cumhur ERSÜMER'in Vekalet Etmesine Dair Tezkere

2

Bakanlar Kurulu Kararı

- 2001/2026 Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi, Elektrik Üretim Anonim Şirketi ve Türkiye Elektrik Ticaret ve Taahhüt Anonim Şirketi Unvanlı Üç Ayrı İktisadi Devlet Teşekkülü Şeklinde Teşkilatlandırılmasına İlişkin Karar

3

Yönetmelik

- Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsalarının Kuruluş ve Çalışma Esasları Hakkında Yönetmeliğe Geçici Bir Madde Eklenmesine Dair Yönetmelik - Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsalarının Kuruluş ve Çalışma Esasları Hakkında Yönetmeliğe Geçici Bir Madde Eklenmesine Dair Yönetmelik

5

Tebliğler

- Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 29) - Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 29)

6

- Mecburi Standard Tebliği (No: ÖSG-2001/22-23)

15

- Gümrük Genel Tebliği (Özel Kullanıma Mahsus Kara Taşıtları) (Seri No: 3)

15

- Hakkari Valiliği Mahalli Çevre Kurulu Kararı (No: 2001/1)

16

- Kütahya Valiliği Mahalli Çevre Kurulu Kararı (No: 1)

16

YARGI BÖLÜMÜ

Anayasa Mahkemesi Kararı

- Anayasa Mahkemesinin E: 1999/42 (4447 Sayılı Yasa ile İlgili), K: 2001/1 Sayılı Kararı 17 (DÜZELTME) (Başbakanlık Devlet Personel Başkanlığı Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği ile İlgili) - Anayasa Mahkemesinin E: 1999/42 (4447 Sayılı Yasa ile İlgili), K: 2001/1 Sayılı Kararı 17 (DÜZELTME) (Başbakanlık Devlet Personel Başkanlığı Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği ile İlgili)

18

İlanlar

a - Yargı İlanları

19

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

48

c- Çeşitli İlanlar

90

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

91