02 Eylül 2000 - 24158

İ Ç İ N D E K İ L E R

Sayfa

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Bakanlıklara Vekalet Etme İşlemi

- Tarım ve Köyişleri Bakanlığına, Sanayi ve Ticaret Bakanı Ahmet Kenan TANRIKULU'nun Vekalet Etmesine Dair Tezkere

2

- Kültür Bakanlığına, Devlet Bakanı Hasan GEMİCİ'nin Vekalet Etmesine Dair Tezkere

2

Bakanlar Kurulu Kararı

2000/1163 İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü'ne Bağlı Olarak Şişli Sağlık Yüksekokulu'nun Kurulması Hakkında Karar

3

Yönetmelik

- Ege Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin İkinci Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

3

Tebliğ

- İşkolu Tespit Kararı (No: 2000/21)

4

İlanlar

a - Yargı İlanları

5

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

34

c- Çeşitli İlanlar

77

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

91