02 Ekim 2000 - 24188

İ Ç İ N D E K İ L E R

Sayfa

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Bakanlıklara Vekalet Etme İşlemi

- Milli Savunma Bakanlığına, Devlet Bakanı Prof. Dr. Ramazan MİRZAOĞLU'nun Vekalet Etmesine Dair Tezkere

2

- Sağlık Bakanlığına, Ulaştırma Bakanı Prof.Dr. Enis ÖKSÜZ'ün Vekalet Etmesine Dair Tezkere

2

Yönetmelikler

- Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Tıp Fakültesi Yandal Uzmanlığı Eğitim ve Sınav Yönetmeliği

3

- Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Öğretim Üyelerinin Akademik Giysileri Hakkında Yönetmeliğin Bir Maddesinin Değiştirilmesine İlişkin Yönetmelik

5

Tebliğ

- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca Belirlenen, Dış Krediler Kur Farkı Fonu Kapsamındaki Kredilere Uygulanacak Değişken Faiz Oranı Hakkında Tebliğ - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca Belirlenen, Dış Krediler Kur Farkı Fonu Kapsamındaki Kredilere Uygulanacak Değişken Faiz Oranı Hakkında Tebliğ

6

İlanlar

a - Yargı İlanları

7

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

12

c- Çeşitli İlanlar

58

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

60