02 Ağustos 2000 - 24128

İ Ç İ N D E K İ L E R

Sayfa

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Bakanlığa Vekalet Etme İşlemi

- Devlet Bakanı Prof.Dr. Tunca TOSKAY'a, Ulaştırma Bakanı Prof.Dr. Enis ÖKSÜZ'ün Vekalet Etmesine Dair Tezkere

2

Yönetmelikler

- Balıkesir Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Yönetmelik

2

- Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik

3

Tebliğler

- İşkolu Tespit Kararı (No: 2000/13) - İşkolu Tespit Kararı (No: 2000/13)

4

- İşkolu Tespit Kararı (No: 2000/14) - İşkolu Tespit Kararı (No: 2000/14)

5

- İşkolu Tespit Kararı (No: 2000/15) - İşkolu Tespit Kararı (No: 2000/15)

6

- İşkolu Tespit Kararı (No: 2000/16) - İşkolu Tespit Kararı (No: 2000/16)

7

- İşkolu Tespit Kararı (No: 2000/17) - İşkolu Tespit Kararı (No: 2000/17)

8

İlanlar

a - Yargı İlanları

9

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

36

c- Çeşitli İlanlar

91

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

92