01 Mayıs 2000 - 24036

İ Ç İ N D E K İ L E R

Sayfa

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Bakanlığa Vekalet Etme İşlemi

- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ve Başbakan Yardımcılığına, Devlet Bakanı Rüştü Kazım YÜCELEN'in Vekalet Etmesine Dair Tezkere

2

Tebliğler

- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nca Belirlenen, Dış Krediler Kur Farkı Fonu Kapsamındaki Kredilere Uygulanacak Değişken Faiz Oranı Hakkında Tebliğ - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nca Belirlenen, Dış Krediler Kur Farkı Fonu Kapsamındaki Kredilere Uygulanacak Değişken Faiz Oranı Hakkında Tebliğ

2

- Çorum Valiliği Umumi Hıfzıssıhha Kurulu Kararı (No: 2000/4)

2

- Karabük Valiliği Mahalli Çevre Kurulu Kararı (No: 2000/4)

5

İlanlar

a - Yargı İlanları

9

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

37

c- Çeşitli İlanlar

86

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

92

- Resmi Gazete ile İlgili Bilgiler

95