İnteraktif CD

                                                                                                         01 Mart 2001 - 24333

İ Ç İ N D E K İ L E R

Sayfa

01.03.2001 Perşembe Müdürlüğü, Resmi Gazete Döner Sermaye İşletmesi tarafından 01.03.2001 saat 11.00'de teslim edileceği beyan

0

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Milletlerarası Andlaşma

- 2001/2040 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Slovenya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Hava Taşımacılığı Anlaşması'nın Onaylanması Hakkında Karar

2

Bakanlar Kurulu Kararları

- 2001/2045 3184 Kişinin Türk Vatandaşlığından Çıkmasına İzin Verilmesi ve Bazı Kararnameler ile Türk Vatandaşlığından Çıkmalarına İzin Verilen Üç Kişiyle İlgili Bazı Maddi Hataların Düzeltilmesi Hakkında Karar

41

- 2001/2046 3047 Kişinin Türk Vatandaşlığından Çıkmasına İzin Verilmesi ve Bazı Kararnameler ile Türk Vatandaşlığından Çıkmalarına İzin Verilen Altı Kişiyle İlgili Bazı Maddi Hataların Düzeltilmesi Hakkında Karar

93

Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Kararı

- Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca Yükseltilmesine Karar Verilen; Adli Yargı Hakimleri, Cumhuriyet Başsavcıları ve Savcıları ile İdari Yargı Hakimlerine Ait Sıra Defterlerine İlişkin Karar

143

Yönetmelikler

- Türkiye İş Kurumu Genel Kurulunun Toplanma ve Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

164

- Dikişsiz, Alaşımsız ve Aliminyum ve Aliminyum Alaşımlı Basınçlı Gaz Tüplerine Dair Yönetmelik

168

- Atatürk Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

199

- Gaziosmanpaşa Üniversitesi Öğrenci Kültür-Sanat-Spor Etkinlikleri Yönetmeliği

211

Genelge

- Devlet İhaleleri Genelgesi (Sıra No: 2001/1) - Devlet İhaleleri Genelgesi (Sıra No: 2001/1)

215

Tebliğler

- Katma Değer Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 81) - Katma Değer Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 81)

288

- Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 241) - Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 241)

291

- İthal ve İhraç Edilecek Gıdaların Giriş ve Çıkış Kapılarının Tespit ve İlanına Dair Tebliğ

293

- Mülga Dış Krediler Kur Farkı Fonundan Kullanılmış Kredilere Uygulanacak Değişken Faiz Oranı Hakkında Tebliğ - Mülga Dış Krediler Kur Farkı Fonundan Kullanılmış Kredilere Uygulanacak Değişken Faiz Oranı Hakkında Tebliğ

296

İlanlar

a - Yargı İlanları

297

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

310

c- Çeşitli İlanlar

371

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

378

- Resmi Gazete ile İlgili Bilgiler

383