01 Mart 2000 - 23980 1. Mükerrer

İ Ç İ N D E K İ L E R

Sayfa

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Tebliğler

- Kayseri Valiliğinden Mahalli Çevre Kurulu Kararı (No: 1)

2

- Tekirdağ Valiliğinden Mahalli Çevre Kurulu Kararı (No:

1

İlanlar

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

3