01 Haziran 2000 - 24066

İ Ç İ N D E K İ L E R

Sayfa

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Anayasa Mahkemesi Başkanlığına Seçme Kararı

- Anayasa Mahkemesi Başkanlığına, Mustafa BUMİN'in Seçilmesi Hakkında Karar

2

Yönetmelikler

- Organ ve Doku Nakli Hizmetleri Yönetmeliği

2

- Fatih Üniversitesi Ana Yönetmeliği

11

- Fatih Üniversitesi Öğrenci Yurtları Yönetmeliği

18

Tebliğ

- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nca Belirlenen, Dış Krediler Kur Farkı Fonu Kapsamındaki Kredilere Uygulanacak Değişken Faiz Oranı Hakkında Tebliğ - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nca Belirlenen, Dış Krediler Kur Farkı Fonu Kapsamındaki Kredilere Uygulanacak Değişken Faiz Oranı Hakkında Tebliğ

24

İlanlar

a - Yargı İlanları

25

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

30

c- Çeşitli İlanlar

86

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

91

- Resmi Gazete ile İlgili Bilgiler

95