01 Ekim 2000 - 24187

İ Ç İ N D E K İ L E R

Sayfa

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Bakanlığa Vekalet Etme İşlemi

- Dışişleri Bakanlığına, Devlet Bakanı Prof. Dr. Şükrü S. GÜREL'in Vekalet Etmesine Dair Tezkere

2

Yönetmelik

- İnönü Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliğine Bir Geçici Madde Eklenmesine Dair Yönetmelik

2

Tebliğ

- Bursa Valiliği Mahalli Çevre Kurulu Kararı (No: 9)

2

İlanlar

a - Yargı İlanları

9

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

24

c- Çeşitli İlanlar

48

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

59

- Resmi Gazete ile İlgili Bilgiler

63