09 Aralık 2013 28846 Pazartesi
 
          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

BAKANLIKLARA VEKALET ETME İŞLEMİ

- Kalkınma Bakanlığına, Ekonomi Bakanı Mehmet Zafer ÇAĞLAYAN'ın Vekalet Etmesine Dair Tezkere

- Milli Savunma Bakanlığına, Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati YAZICI'nın Vekalet Etmesine Dair Tezkere

YÖNETMELİKLER

- İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Cihannüma Ekonomik ve Toplumsal Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

- Necmettin Erbakan Üniversitesi Uluslararası Rumi Medeniyetler Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

- Niğde Üniversitesi Nanoteknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

TEBLİĞLER

- İstanbul Elektrik-Elektronik, Makine ve Bilişim İhracatçıları Birliğinin Unvanının Değiştirilmesine İlişkin Tebliğ (No: İhracat 2013/7)

- Esnaf ve Sanatkarlar Odalarındaki Üye Kayıtlarına Dair Tebliğ- Esnaf ve Sanatkarlar Odalarındaki Üye Kayıtlarına Dair Tebliğ

İLANLAR

- a - Yargı İlanları

- b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

- c - Çeşitli İlan

- - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri