kamu Görevlileri Hakem Kurulu Başkanlığından

Kamu Görevlileri Hakem Kurulu Kararı

Karar Numarası: 2013/1

Karar Tarihi: 18.08.2013

Tarih:

Resmi Gazete Tarihi: 23.08.2013

Resmi Gazete Sayısı: 28744

Kamu Görevlileri Hakem Kurulu

Karar ekleri için bağlantı adresi

http://www.mevzuatlar.com/docs/2013/230813008Ek01.pdf

(ICD-IMEX  (c) 1998'den beri *  Binlerce Sayfa Kitap)