21 Ağustos 2013 28742 Çarşamba
 
          

İ Ç İ N D E K İ L E R

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

BAKANLAR KURULU KARARI

- 2013/5237 Umuma Mahsus Pasaport Hamili Slovakya Cumhuriyeti Vatandaşlarına, Türkiye'ye Yapacakları Turistik Amaçlı Seyahatlerinde Toplam Kalış Süreleri 180 Gün İçinde 90 Günü Geçmemek Kaydıyla Vize Muafiyeti Sağlanması Hakkında Karar- 2013/5237 Umuma Mahsus Pasaport Hamili Slovakya Cumhuriyeti Vatandaşlarına, Türkiye'ye Yapacakları Turistik Amaçlı Seyahatlerinde Toplam Kalış Süreleri 180 Gün İçinde 90 Günü Geçmemek Kaydıyla Vize Muafiyeti Sağlanması Hakkında Karar

YÖNETMELİKLER

- Bireysel Katılım Sermayesi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- Bireysel Katılım Sermayesi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik- Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Bayburt Üniversitesi Yaz Dönemi Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Çankaya Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

- Dumlupınar Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

- Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

- Gümüşhane Üniversitesi Öğrenci Sağlık İşleri ve Sağlık Raporları Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

- İstanbul Aydın Üniversitesi Afrika Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

- İstanbul Aydın Üniversitesi Toplumsal Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

- İstanbul Üniversitesi Doğal Zenginlikleri Araştırma ve Uygulama Merkezi (DOZEM) Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

- İzmir Ekonomi Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliği

- Kırıkkale Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Pamukkale Üniversitesi Önlisans, Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği

- Pamukkale Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği

- Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Pamukkale Üniversitesi Yaz Dönemi Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Trakya Üniversitesi Lisans Eğitim, Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Trakya Üniversitesi Meslek Yüksekokulları Eğitim, Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Zirve Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

TEBLİĞLER

- 2013 Yılı Temmuz Ayına Ait Dahilde İşleme İzin Belgelerinin (D1) Listesi- 2013 Yılı Temmuz Ayına Ait Dahilde İşleme İzin Belgelerinin (D1) Listesi

- 2013 Yılı Temmuz Ayına Ait Yurt İçi Satış ve Teslim Belgelerinin (D3) Listesi- 2013 Yılı Temmuz Ayına Ait Yurt İçi Satış ve Teslim Belgelerinin (D3) Listesi

- 2013 Yılı Temmuz Ayına Ait Hariçte İşleme İzin Belgelerinin (H) Listesi- 2013 Yılı Temmuz Ayına Ait Hariçte İşleme İzin Belgelerinin (H) Listesi

- 2013 Yılı Temmuz Ayına Ait Vergi, Resim ve Harç İstisnası Belgelerinin (Y) Listesi- 2013 Yılı Temmuz Ayına Ait Vergi, Resim ve Harç İstisnası Belgelerinin (Y) Listesi

- Firma Talebine İstinaden İptal Edilen Dahilde İşleme İzin Belgelerinin Listesi- Firma Talebine İstinaden İptal Edilen Dahilde İşleme İzin Belgelerinin Listesi

- Re'sen Kapatılan Dahilde İşleme İzin Belgelerinin Listesi- Re'sen Kapatılan Dahilde İşleme İzin Belgelerinin Listesi

- Bireysel Katılım Yatırımcısı İndirimi Hakkında Tebliğ (Seri No: 1)- Bireysel Katılım Yatırımcısı İndirimi Hakkında Tebliğ (Seri No: 1)

- İnternet Alan Adları Tebliği- İnternet Alan Adları Tebliği

- İnternet Alan Adları Uyuşmazlık Çözüm Mekanizması Tebliği- İnternet Alan Adları Uyuşmazlık Çözüm Mekanizması Tebliği

İLANLAR

- a - Yargı İlanları

- b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

- c - Çeşitli İlanlar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri   - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri