Bakanlar Kurulundan

Umuma Mahsus Pasaport Hamili Slovakya Cumhuriyeti Vatandaşlarına, Türkiye'ye Yapacakları Turistik Amaçlı Seyahatlerinde Toplam Kalış Süreleri 180 Gün İçinde 90 Günü Geçmemek Kaydıyla Vize Muafiyeti Sağlanması Hakkında Karar

Karar Numarası: 2013/5237

Karar Tarihi: 19.08.2013

Resmi Gazete Tarihi: 21.08.2013

Resmi Gazete Sayısı: 28742

Umuma mahsus pasaport hamili Slovakya Cumhuriyeti vatandaşlarına, Türkiye'ye yapacakları turistik amaçlı seyahatlerinde toplam kalış süreleri 180 gün içinde 90 günü geçmemek kaydıyla vize muafiyeti sağlanması; Dışişleri Bakanlığının 29/7/2013 tarihli ve 279161 sayılı yazısı üzerine, 5682 sayılı Pasaport Kanununun 10 uncu maddesine göre, Bakanlar Kurulu'nca 19/8/2013 tarihinde kararlaştırılmıştır.

               Abdullah GÜL
               CUMHURBAŞKANI


Recep Tayyip ERDOĞAN
Başbakan

B. ARINÇ               M. ŞİMŞEK                   B. ATALAY               B. BOZDAĞ
Başbakan Yardımcısı          Başbakan Yardımcısı V.             Başbakan Yardımcısı          Başbakan Yardımcısı

S. ERGİN               F. ŞAHİN                    E. BAĞIŞ               N. ERGÜN
Adalet Bakanı             Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı       Avrupa Birliği Bakanı         Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı

F. ÇELİK               E. BAYRAKTAR                  A. DAVUTOĞLU             M. Z. ÇAĞLAYAN
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı   Çevre ve Şehircilik Bakanı           Dışişleri Bakanı           Ekonomi Bakanı

T. YILDIZ               S. KILIÇ                    M. M. EKER              H. YAZICI
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı   Gençlik ve Spor Bakanı             Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı   Gümrük ve Ticaret Bakanı

M. GÜLER               C. YILMAZ                   Ö. ÇELİK               M. ŞİMŞEK
İçişleri Bakanı            Kalkınma Bakanı                Kültür ve Turizm Bakanı        Maliye Bakanı

N. AVCI                İ. YILMAZ                   V. EROĞLU
Millî Eğitim Bakanı          Millî Savunma Bakanı              Orman ve Su İşleri Bakanı

M. MÜEZZİNOĞLU            B. YILDIRIM
Sağlık Bakanı             Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı