Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından

Türk Gıda Kodeksi Renklendiriciler ve Tatlandırıcılar Dışındaki Gıda Katkı Maddeleri Tebliği (Tebliğ No: 2008/22)'Nin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ

Seri No: 2013/53

Sayı/Sıra No:

Tarih: 20.08.2013

Resmi Gazete Tarihi: 20.08.2013

Resmi Gazete Sayısı: 28741

TÜRK GIDA KODEKSİ RENKLENDİRİCİLER VE TATLANDIRICILAR DIŞINDAKİ GIDA KATKI MADDELERİ TEBLİĞİ (TEBLİĞ NO: 2008/22)'NİN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA DAİR TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2013/53)

MADDE 1 - 22/5/2008 tarihli ve 26883 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Renklendiriciler ve Tatlandırıcılar Dışındaki Gıda Katkı Maddeleri Tebliği (Tebliğ No: 2008/22) yürürlükten kaldırılmıştır.

(ICD-IMEX  (c) 1998'den beri *  Binlerce Sayfa Kitap)

MADDE 2 - Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 - Bu Tebliğ hükümlerini Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür.