Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından

Türk Gıda Kodeksi Gıda Maddelerinde Kullanılan Tatlandırıcılar Tebliği (Tebliğ No: 2006/45)'Nin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ

Seri No: 2013/52

Sayı/Sıra No:

Tarih: 20.08.2013

Resmi Gazete Tarihi: 20.08.2013

Resmi Gazete Sayısı: 28741

TÜRK GIDA KODEKSİ GIDA MADDELERİNDE KULLANILAN TATLANDIRICILAR TEBLİĞİ (TEBLİĞ NO: 2006/45)'NİN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA DAİR TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2013/52)

MADDE 1 - 21/9/2006 tarihli ve 26296 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Gıda Maddelerinde Kullanılan Tatlandırıcılar Tebliği (Tebliğ No: 2006/45) yürürlükten kaldırılmıştır.

(Bu dokuman ICD-IMEX için hazırlanmıştır. * ICD-IMEX (c) 1998'den beri)

MADDE 2 - Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 - Bu Tebliğ hükümlerini Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür.